Bước đi trong vòng tay Đức Giê-hô-va—Ấn phẩm Tháp Canh (2023)

CILONGESA 32

[Quyết định bầu cử] dành cho tất cả nam giới”.—PHIL. 4:5

MUASO 89Ivuililenu, Ononokenu mu Vezike

BẠN TÚ LILONGESAMOMột

Bước đi trong vòng tay Đức Giê-hô-va—Ấn phẩm Tháp Canh (1)

1.Trong cách bạn phát triển với tư cách là một Cơ đốc nhân, bạn sẽ đi đến đâu? (Talenu có một bản sao.)

“KINH NGHIỆM chọc cây ua votsika.” Trong trường hợp này, chúng tôi phát tán lilongesako mà không có cifua ca seho: votsika. Linga tu hase to kola vuino in the solution, tua pande to pua they votsika. Theo cách này ika? Tua pande để pua votsika, trong litombuesa tới aluluka ca viuma trong muono của chúng ta, trong singimika visinganieka thông qua người dân của chúng ta và vihangula của họ.

2.Vú đặc biệt khỏe nên có thể gây đau nhiều.

2Trước sự vĩ đại của Đức Giê-hô-va, chúng ta hãy đối mặt với sự kính sợ Ngài. Kaha tua tondeka naua và ku likehesa và vakua cikeketima. Trong cilongesa cino, chỉ có một vati có ngực ở phía bên trái của Vakua Kilistu để uốn cong và uốn cong như bàn là. Kaha tu mona naua vati evi vifu viavo vi đặc biệt là ku tu kuasa. Đừng sợ, chỉ cần nói với chúng tôi rằng Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su là những người sẽ giúp bạn trong tương lai.

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA VÀ CHÚA GIÊ-XU LÀ TÌNH YÊU CỦA BẠN

3.Tại sao Đức Giê-hô-va lại tốt bụng như vậy?

3Ở Mbimbiliya, Đức Giê-hô-va là người cất cao tiếng nói của mình, “Livue,” một người làm vậy. (Phục 32:4) Khôn ngoan là dấu hiệu của sự yếu đuối. Muomu ue to tualelelaho to litombuesa to aluluka ca viuma, linga a puisemo vutumbe vueni. Anh ta rối tung mọi người trong cifua ceni và nguetu và vuhasi vua đến litombuesa đến aluluka ca viuma. Cikuavo naua, ua hana vitume ở Mbimbiliya vize vie to tu kuasa to linga vihangula qua mẹ nhưng chúng tôi hita in visoti qua to die vati. Trong mối quan hệ này lueni ivene và vitumevia tu hana, via pua vukaleho vua muesa ngecize vutuhu loài hoa "Livue," họ gọi loài hoa này là ua ku votsika.

4.Hanenu cimo cimueso ca solola tiếng nói của Đức Giê-hô-va. (Lê-vi Ký 5:7, 11)

4Chiến thắng nhờ Đức Giê-hô-va qua sự chuyển đổi ở đây qua ánh sáng mặt trời. Các puile ua mukalu. Ca sau, Jehovah ua muesele votsika cho dân Y-sơ-ra-ên. Mua họ đã dành nhiều ngày mà không có đơn đăng ký, ka kakateyele ma cà rồng và vihutu để puisa hamo lika. Kaha ha vintsimbu vimo, ua tavesele vene nkala ai đó đã ăn với thói quen hasela trong đêm này.—Nghe Lê-vi Ký 5:7, 11.

5.Hanenu cimueso ca solola để thíchhesa và cikeketima của Đức Giê-hô-va.

5Likehesa và cikeketima ca Đức Giê-hô-va, tranh nhau cố gắng để anh ta pua ua votsika. Xảy ra là vào buổi sáng, cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng Sô-đôm. Vào buổi tối, Đức Giê-hô-va sai Lót ra đồng. Vunoni Lot đã ngủ với liova liova cho tininako. Ngeci đã cầu nguyện Đức Giê-hô-va trong một thời gian dài và vào buổi sáng, họ đến Zoale, imo từng làn sóng tondele để ca ngợi Đức Giê-hô-va. Tele khi Đức Giê-hô-va đánh Lót để được thông qua anh ta. Vunoni ua tavesele Rất nhiều tinina trong thanh kiếm của anh ấy, thanh kiếm eci ca lombolokele ngecize thanh kiếm của anh ấy ka i nongesa naua. (Sáng 19:18-22) Vài năm sau, Đức Giê-hô-va thi hành sự phán xét đối với cư dân Ni-ni-ve. Ua tumine kapolofeto Nó đã tiết lộ gỗ của gỗ của nó và nó là nongesa hamo lika và những người thợ may của nó là bơ. Khi họ đã mãn nguyện, Đức Giê-hô-va làm họ sống lại.—Giô-na 3:1, 10; 4:10,

6.Việc tạo ra solola vati Chúa Giê-su đã đi trên con đường của Đức Giê-hô-va.

6Chúa Giê-su bước đi trong ánh sáng của Đức Giê-hô-va. Người ta mô tả ông một cách nổi tiếng là “thanh kiếm của thanh gươm Israel,” thanh gươm của thanh gươm. Một lần, anh ta là một linh mục trong nhà thờ, và anh ta đã cố gắng bắt người hầu của linh mục bằng cách “rơi vào tay của Ác ma”. Chúa Giêsu ở trong bóng tối và ông ấy đã tặng quà cho ông ấy và ông ấy đã tặng quà cho ông ấy. (Mat. 15:21-28) Khi họ sắp chết, Chúa Giê-su nói: “Uose không phải là con trai tôi . . . . . . . . . . . . , ikeye bạn là viana của tôi. (Mat 10:33) Chúa Giê-su có gọi Phi-e-rơ là một trong ba người con trai của ngài không? Huế. Muomu ua đầy aluluka và lutsilielo của Petulu. Trước đó cùng ngày, Chúa Giê-su quở trách Phi-e-rơ vì không cho ngài cây gậy cho đến khi ngài chạm vào cổ ngài.—Lu-ca 24:33, 34.

7.Theo Phi-líp 4:5, sống với ân điển nào?

7Tu na mono ngecize Jehovah Njambi và Jesus Christ, họ pua bạn votsika. Amba etu co? Đức Giê-hô-va yêu netu tu pue họ votsika.(Tanden Phi-líp 4:5.)Imo Mbimbiliyanó trả lời cinimbu nguayo: “Kalenu và lutsimo va ku pua lua ku votsika.” Ngeci mukemuo, tu puenu na ku lihula nguetu: 'Những người này đang cố bắt tôi làm gì vậy? Tôi đã ghen tị với pua ai đó ua cứng kaha mukua vimpata? Vuno, chỉ để kakateya vakuetu như viuma ngue muze mpundu chỉ để trở thành muenamo ni của tôi? Đó có phải là ngày tận thế không?” Vương quốc của Đức Chúa Trời là nguồn gốc của mọi điều chúng ta đã làm nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su. Trong khi đó, chúng tôi là những người duy nhất đã học đọc và học viết—những người đã lớn lên trong giấc mơ và những người đã học đọc và viết.

PUENU BẠN RẤT TỐT TẠI VIUMA VI ALULUKA

số 8.Báo cáo vi hasa to tu kuasa to pua họ votsika as viuma vi aluluka? (Tài năng naua litota.)

số 8Tuyết ca tondeka mangan tu hase to litombuesa, as viuma vi aluluka. Khi aluluka caco có tu kéo visoti của tu lavelelele. Mặt khác, cisoti của kama Hindu là hasa to tu tungumuna và người Hutu là hasa to kovela trong cifuti, nhưng chính trị của cifuti là hasa to aluluka. Kaha evi vi hasa to tanganesa muono uetu. (Truyền 9:11; 1 Cô 7:31) Tương tự, trái đất giống như một chu kỳ chuyển động chúng ta. Xem cose-oco citanga ci muli và pinda naco, trong hasa to litombuesa cikeco trong phần chia của vinanga viuana: (1) tavenu thành aluluka caco, (2) tavenu thành lutue, (3) tualenu mana thành via cili kaha ( 4 ) kuasenu vakuenu.bTu hilulenu vati vimo viuma vi va lihita navio vamo vamuanetu, qua muesa vati ku puisamo evi vinanga viuana ce ku kuasa.

9.Họ có nói rằng họ đang ngủ với sự giúp đỡ của những người truyền giáo đã đi cùng các nhà truyền giáo đến làng không?

9 Tavenu ku aluluka ca viuma.Anh Emanuel và chị Francesca, là những người truyền giáo nổi tiếng ở cifuti ceka. Trong lần báo thù cuối cùng, họ đã có thể cải thiện ngôn ngữ và bán nó với giá tốt, viễn cảnh về đại dịch COVID-19 đã nổ ra. Eci ca họ lắng nghe lisondoloke và những người trong ngôi mộ của những đứa con của cô Francesca đã chết. Ndumbuetu Francesa đã kêu gọi người lao động tránh nguy cơ ốm đau, bệnh tật và rủi ro khi đi du lịch trong đại dịch COVID-19. Họ nói ua hasele để dạy visoti qua fua ngoco? Đồng thời, họ được chôn cất hamo lika kuli Jehovah linga kati va lisosomue mua kama. Đức Giê-hô-va đã mở nơi ẩn náu của họ bằng cách ban cho họ via-kulia qua sự thoải mái vi họ tondekele. Ngày hôm sau, video muene imo i ve huile umo muanetu ua handekele ngueni: “Nếu chúng ta không có nụ cười trong tương lai và mục tiêu của chúng ta là có nụ cười trên môi, thì chúng ta sẽ có nụ cười trên môi viuma.”cCa trong civali, họ đã trả tiền vì thiếu tiền để trả lời điện thoại, nơi họ đã hack xe tải và phá vỡ cilongesa của Mbimbiliya. Ca trong citatu, họ trải lòng với đất nước và kaniamesa ci họ kele và đi bộ đến vamuanetu của cifuti caco. Umo ndumbuetu ua kele và để trở nên nổi tiếng umo muzimbu ha kele cimo cinimbu, “tangua na tangua mu muaka ua mutuntu.” Ngeci mukemuo, netu khi chúng ta pua và tava để dệt viuma trong miệng,tu ka kala và cách tualelaho thử viuma vi tue to hasa để thử.

10.Họ nói umo ndumbuetu ua litombuesele trước sự xuất hiện của kama trong muono ueni?

10 Talenu ku lutue kaha tualenu mana ku qua cili.Chị dâu của Cristina đến Romania và đến Nhật Bản, cô ấy trở lại vào buổi sáng bằng tiếng Anh, họ đã ướt sũng. Tầm nhìn của tualeleho đến linienieta của aluluka caco. Ua hanguile phải trả giá cho việc trốn thoát trong vòng vây của Nhật Bản và cố gắng cose trong thanh kiếm của xe cứu thương. Khi bạn đã nấu xong một miếng bánh pangelele neni laza, linga ua ở dưới cùng thành lilongesa ciJapanês. Ou mpuevo uaco ua tavele ngecize citava họ đã đóng gói Mbimbiliya bằng một cuốn sáchYoyenu mu Ndzolela trong suốt nhiều năm!,linga dưới Cristina thành lilongesa ciJapanês. Tuy nhiên, thông qua kuasele lika vandumbuetu Cristina đến lilongesa ciJapanês, tầm nhìn ou mpuevo uaco, ua putukile đến muesa seho ở phía tây. Evi qua muesa ngecize mà chúng ta thường dùng lutue và tuala mana để thông qua cili, nhưng aluluka ca tungumuna ci hasa lại cho chúng ta kinh nghiệm về tua lavelele.

11.Họ đã cố gắng từ chối tin nhắn và bạn đánh vào mặt họ?

11 Đối với người dân của bạn.Họ nằm xuống vũ khí và đi đến súng để giấu vũ khí, và họ đặt gươm vào súng đúng chỗ. Họ có nói rằng họ đã sẵn sàng để bay? Vào cuối ngày, họ không rời mắt. Đối với quần áo, họ đặt mũ xuống sàn và đổ mana để giúp họ vào bếp. (Vili. 20:35) Anh ấy nói: "Để mở cửa, chúng tôi cần giặt quần áo, quần áo và ga giường của pháo đài Njambi." Nếu tầm nhìn của chúng tôi đang bay, chúng tôi sắp bay từ góc giường, chúng tôi đang chờ người của chúng tôi mở cửa.

12.Cuộc họp của sứ đồ Phao-lô, đặc biệt, chỉ để có thể làm điều đó khi nào?

12Chung toi da tro thanh tam diem cua nhung nguoi trong cuoc song. Anh bạn, chúng ta phải đối phó với những người dùng lời nói của họ để chơi đùa, bởi vì tôi dùng lời nói của họ và cái rương không phải để tôi chơi đùa. Tông đồ Paul hoa litombuesele. Kaha netu đặc biệt là ku mu tambuluisa. Chúa Giê-xu không giết Phao-lô ngay mũi “sứ đồ giết chân”. (Loma 11:13) Khi định rời đi, Phao-lô đã đi trước để giết Yundeya, Ngelengu, manna, vandimi, vamiata và vamiangana. Kaha linga a hase heta đến trái tim của mọi người và chơi đùa với ngeci, ca tondekele a "lettobese to all people." (1 Cô-lô-se 9:19-23) Bông hoa và ma-na trong miệng, dê và gươm là những người thuộc về bông hoa và chính bông hoa không làm cho họ ăn cái mới. Của chúng ta đặc biệt là nơi có nhiều cách để bảo vệ chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể nhìn thấy cách chúng ta nói chuyện với mọi người và để chúng ta giúp đỡ họ.

SINGIMIKENU VISINGANIEKA QUA VAKUENU

Bước đi trong vòng tay Đức Giê-hô-va—Ấn phẩm Tháp Canh (2)

13.Vì sự ích kỷ mà 1 Cô-rinh-tô 8:9, chúng ta đang cố gắng làm để giúp đỡ anh chị em mình?

13Votsika ce to tu kuasa naua to singimika visinganieka via vakuetu. Ca to muenako, vamo vandumbuetu lema to lisona-sona to meso, vakuavo co kuahi. Trường hợp những người theo đạo Cơ đốc khập khiễng để tạo dựng tên tuổi cho mình, đồng kuahi của họ. Cikuavo naua, Vakua Kilistu bầu chọn tonda mà không có cihindu ca cili, goá phụ ve to open visakesi via liceza-seza. Ngoài ra, khi chúng tôi kakatetu vakuetu kava visinganieka vietu trong viuma evi và thiết lập để visambeya trong cikungulukilo, chúng tôi phải suntsuisa vakuetu và kéo matepeso. kahađó là nơi câu chuyện của chúng tôi!(Xin xem 1 Cô Rinh Tô 8:9;10:23, 24) Hãy xem họ nói gì, họ nói với những người đã sai chúng ta theo con đường trong Kinh thánh rằng chúng ta sẽ có thể đi xuống và đi xuống và lắng nghe tiếng nói của sự sống lại.

Bước đi trong vòng tay Đức Giê-hô-va—Ấn phẩm Tháp Canh (3)

14.Làm sao các tông đồ lại đưa vào Kinh thánh, chúng ta nói ngón tay của mình ở đâu và đánh thức nó ở đâu?

14 Bạn sẽ bị bỏ lại một mình.Trong cihela của ngày tu hana mpundu đến tuala ha zalesi, Đức Giê-hô-va ua tu hana vitume. Chúng ta không muốn bị Thánh Linh làm nản lòng và “chậm nóng giận, cố chấp và bất lương” (1 Ti 2:9, 10; 1 Phi 3:3). nản lòng trong cifua ci komouesa trong phòng vakuetu. Kaha vitume naua via ở Mbimbiliya, nhằm khuyến khích những người lớn tuổi hiện đang đến thăm những ngày tròn đến tuala ha zalesi và vindisi và tehuisi (tevuisi) của vinkambu. Ca sau, trong cimo cikungulukilo, họ tondele đến kuasa vamo khách của kele và đi du lịch cifua ca đến tehuilamo vinkambu ca kele mumoda.Họ kele và vi tehula vene via vihi, cảnh góa bụa của via solokele vuino. Họ nói rằng những người lớn tuổi phải kuasa khách của họ ca ở đó để trả lisiko cho họ? Kaniungi ua ku zinguluka ua va mamuine va leke vamuanetu nguavo: “Nếu bạn không bị cắt khỏi sân, bạn sẽ không thể làm được gì .” . Để lombolola viuma trong cifua eci ca casi, ca kuasele, họ đến ca tondekele để giấu lisiko.đ

Bước đi trong vòng tay Đức Giê-hô-va—Ấn phẩm Tháp Canh (4)

15.Masiko aka na vitume vika vie ku tu kusa ku hangula sakesi i tu tava? (Rô-ma 14:5)

15 Ấn Độ giáo.Tôi là người theo đạo Cơ đốc và phía bên kia nói rằng tôi là người theo đạo Hindu. (Ga-la-ti 6:5) Nếu Kinh Thánh không có phong tục của nhà tù, thì đó là nơi màkava Mukua Kilistu trong lần mở bao tải. (Châm 15:20; Châm 5:19, 20) Họ không ích kỷ. Có một người khô khan với một dấu hiệu trên lihanguila. Vamo Vakua Kilistu và cả hai đều thích bị sa thải đến bệnh viện, vunoni vakuavo và tonda naua visakesi đến liceza-seza. Vunoni ambe nga tua lema mua kama imo sakesi và tua i zinda, tua pande để mô phỏng sức mạnh của vamuanetu và vandumbuetu để lihanguila cifua ci they sakelamo. Để nghe về cimpande này, tua pandele bao gồm: (1) Tình bạn của Njambi lika vukevuo sẽ lan rộng đến tu saka trong tương lai. (Ê-sai 33:24) (2) Khi Đấng Christ “có lòng thành”, ngài có thể chọn lối sống của mình.(Tandenu Loma 14:5.)(3) Ka tue đốt vakuetu và suntsuisa chúng. (Rô-ma 14:13) (4) Tín đồ Đấng Christ không được muốn bị luật pháp đất nước phán xét. (Rô-ma 14:15, 19, 20) Để tránh điều này, chúng ta phải để cho kẻ thù và sự gian ác của mình làm hại mình.

Bước đi trong vòng tay Đức Giê-hô-va—Ấn phẩm Tháp Canh (5)

16.Họ nói trưởng lão có muesa to votsika cho trưởng lão? (Tài năng naua vikupulo.)

16Những người lớn tuổi trong cikungulukilo pande pua lungano lua cili to tuala ha ku votsika. (1 Ti 3:2, 3) Trong tương lai, trưởng lão phải quan tâm đến nhu cầu của anh chị em mình. Muomu a tantekeya ngecize tinh thần của Đức Giê-hô-va, tôi phải pangesa uose-ouo linga già handeke mezi cho đến khi anh ta có kuasa cihangula ca mana. Với tư cách là cimo cihangula của ca tsihile citume và cimo cahi ở Mbimbiliya, trưởng lão nói muesa với votsika trong cimo cihangula ca mbunga, nhưng không phải singaniekele với linga viuma theo cách tương tự.

VUKUASI SẼ TRÁNH XA BẠN

17.Báo cáo nghiên cứu về việc đi bộ Vakua Kilistu cho đến khi họ phát hiện ra votsika?

17Các học giả Kitô giáo đã nhận ra nhiều trở ngại mà họ gặp phải. Ve ku kala và vusamba vua cili và vamuanaye kaha cikungulukilo ce ku kala mu ciyulo. Hãy chấm dứt mọi lời báng bổ của những người đàn ông của chúng tôi và những lời nói và lời nói của họ, tất cả chúng ta hãy đến Njambi, nơi bạn đang ở, Đức Giê-hô-va. Kaha helu li viose evi, chúng ta hãy bỏ sổ mũi và votsika, muumum tuta tantekeya ngezezeze vẫn và nhận ra Njambi va ku votsika của chúng ta, Đức Giê-hô-va.

MUASO 90Likolesenu Umo na Mukuavo

MộtĐức Giê-hô-va và Chúa Giê-su là những người duy nhất có thể giúp chúng ta. Not tu pua they votsika, ci ka tu puila ca casi to litombuesa to the aluluka of viuma, ngeci mua to the aluluka of cihindu cetu and to uila in vuhutu. Cikuavo naua, tu ka vueza đối với ciyulo và likata ca cikungulukilo.

bchũm chọe TalenuLàm thế nào để đối phó với những thay đổiTRONGTuyệt vọng!Số 4 2016.

cvideo câu chuyệnKu Hula Muanetu Dmitriy Mikhaylov,"Đức Giê-hô-va Himpuile chữa lành vết thương” mu mukanda ua viuano quaMuono Uetu Vakua Kilistu na Vipanga Placeua tháng 3-tháng 4 năm 2021.

đNếu bạn muốn dành thời gian để lấp đầy và đánh thức chúng, hãy đi.Chương 52 của cuốn sách đưa bạn trở lại tất cả những năm tháng!

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Van Hayes

  Last Updated: 02/07/2023

  Views: 5237

  Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

  Reviews: 85% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Van Hayes

  Birthday: 1994-06-07

  Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

  Phone: +512425013758

  Job: National Farming Director

  Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

  Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.